Резитба на Ябълка (Ябълки) Print

Резитба на Ябълка (Ябълки)- Овощни Разсадници ЕЛИТ

Резитба на ябълките след засаждането.
Еднолетките се съкращават с височина на ствола 60-70см. над които се оставят още 8-9 пъпки. Най-горният, от отвесно разстяш клон се оставя за водач. От останалите леторасти се подбират 4 отдалечени най-добре развити и кроъстосано разположени върху ствола, сключващи по между си ъгъли от около 90 градуса. Излишните леторасти се пензират. Така дръвчетата се оставят да разстят до края на вегетациония период.
Първа зимна резитба.

Скелетните клони обикновенно се съкращават за уравновесяване на растежа средно с около ¼ до 1/3, като за основа се взима най-слабата, не съкращавана клонка. Най-добре развитите силни клончета съкращаването се извършва малко над мястото, на което се изграждат първите полускелетни клони – на разстояние 60-70 см. от основата на скелетните клони.Когато две съседни клонки затварят ъгъл по-малко от 90 градуса, те се режат на стран
ични клонки, така че малкият ъгъл да се увеличи. Сортовете с по прибрани корони и клонките с по остър ъгъл на отклонение пък се съкращават на външна пъпка. Водачът се реже 20-25 см. над нивото на клонките в етажа и над пъпка, разположена на страната противоположна на тази, от която е израстнал. Това му осигурява вертикален и доминиращ растеж. Едновременно с резитбата се прилагат и помощни средства за формиране на правилна корона. Прибраните към водача клонки се отклоняват от него до 45-50 градуса с разпунки, а силно отклонените се прибират и се привръзват към водача до нормално отклонение.
Втора зимна резитба.

Вторият етаж се създава на разстояние 70-80 см. над първия в зависимост от това дали короната е прибрана или разлята. Избират се две развити срещуположни клончета, попадащи в две от междинните на клоните от първи етаж, които се скръщават само за уравновесяване на растежа или за създаване на първите полускелетни клони върху тях.Водачът се реже на около 20-25 см. по-високо. Продължителите на скелетните клони от първия етаж се съкращават с оглед да се получат вторите полускелетни клони в противоположна страна на първите и на разстояние около 60-70 см. от тях.
Трета зимна резитба.
За трети етаж се избират също две срещуположни клончета, които са кръстосани с по долните и попадат в останалите две междинни от първия етаж.
Междуетажното расзтояние при прибрано разстящите корони е около 60-70 см. а и при разлатите около 50-60см. Избраните клонки обикновенно се режат по силно отколкото продолжителите на долните етажи.Водачът се реже с около 20-25см. по високо с оглед по него да израсте на 40-50 см. странична клонка, на която след 2-3 години ще сте отклони.

Този текст е защитен с авторски права,при използването му посочете източника:(Овощен разсадник "ЕЛИТ"- http://www.razsadnik-elit.com )

Тагове: Резитба на ябълки (ябълка) сорт сортове засаждане, дръвчета цена цени обяви разсадник разсадници дърво продавам разсад отглеждане овошки дръвчета дърво дървета череша череши резитби видове зимни ленти лозе резитба на овощните растения разсадник разсадници плодни дървета овошни дръвче овощни дървета храст.